ако

ако I lidh. nëse, në qoftë se, në rast se, po qe se.: ако дојдеш, ќе одиме në qoftë se (nëse) vjen, do të shkojmë. II pj. nejse, sidoqoftë: ако, памет за друг пат nejse, mend për tjetër herë.