аплаудира

аплаудира impf. duartrokas: му аплаудираа за добрата изведба на мелодијата i duartrokitën për ekzekutimin e mirë të melodisë.