аритметички

аритметичк/и, -а,mb. aritmetik, aritmetikor; аритметичка прогресија progresion aritme­tik; аритметичка операција veprim aritmetikor.