архиепископ

архиепископ sh. архиепископи m. kryepeshkop: архиепископ на Охридската архиепископија kryepeshkop i kryepeshkopatës së Ohrit.