аскет

аскет sh. аскети m. asket, njeri i cili për shkak të paragjykimeve fetare bën një jetë të vetmuar.