ас

ас sh. асови dhe аса m. 1. kampion (njeri me aftësi të veçanta në një fushë të caktuar). 2. as (letër loje, e para në ngjyrën e vet), njësh.