базира

базира pf/impf. I bazoj, mbështes (diçka në fakte). II се базира bazohem, mbështetem (në fakte).