балада

балада sh. балади f. 1. baladë. 2. muz. pjesë muzikore me karakter tregimtar e heroik.