банка

банка sh. банки f. bankë: штедам пари во банка kursej para në bankë.