бездушен

бездуш/ен, -на, -но mb. i pashpirt, i pamëshirshëm, i panjerëzishëm, mizor, shpirtkazmë.