белешка

белешка sh. белешки f. 1. shënim: фаќам белешки marr (zë) shënime. 2. shkresë (dëshmie). 3. tekst i shkurtër informativ.