благајник

благајник sh. благајници m. 1. arkëtar. 2. nëpunës i arkës së një ndërmarrjeje.