благодарение

благодарение ndajf. qofsha falë: благодарение на господа i qofsha falë zotit.