Богородица

Богородица as. fet. 1. Shënmëri. 2. zonjë e bekuar, e ëma e Jezu Krishtit.