болка

болка sh. болки f. dhembje: *тоа не е болка за умирање nuk është ajo sëmundje që të sjell vdekjen.