бука2

бука2 f. zhurmë, shamatë: каква е оваа голема бука? çështë kjo zhurmë e madhe?