вака

вака ndajf. kështu, në këtë mënyrë: така, вака, ја свршивме работата ashtu, kështu, e kryem punën.