ваков

вак/ов, -ва, -во përem. i këtillë: ваков човек не сум видел njeri të këtillë nuk kam parë.