ванила

ванила f. 1. vanilje. 2. fru­t i kësaj bime. 3. pluhur i bardhë i kësaj bime që përdoret për ëmbëlsira.