варди

варди impf. shikoj; vë re; ruaj; kam kujdes (dikë): тој вардеше да не влезе некој низ вратата ai shikonte (kujdesej) mos të hynte kush nga dera. *варди се! ruaju! mbrohu! ki kujdes!