вежба1

вежба1 sh. вежби f. stërvitje, ushtrim: гим­нас­тичка вежба ushtrim gjimna­stikor.