вечен

веч/ен, -на, -но mb. i përjetshëm, i amshue­ shëm: *вечна слава lavdi e përjetshme.