вид2

вид2 sh. видови m. 1. formë, trajtë: тоа е во вид на триаголник ajo është në formë trekëndëshi; вид риба lloj peshku. 2. guh. aspekt: гла­голски вид aspekt i foljes; свршен вид aspekt i perfektivitetit.