виолина

виолина sh. виолини f. muz. violinë: стара виолина violinë e vjetër.