виор

виор sh. виори m. 1. stuhi; furtunë; shtrëngatë. 2. tufan. 3. furi (edhe fig.): во виорот на војната në furinë e luftës.