витка

витка impf dredhoj (diçka). mbështjell: thyej (letrën): детето ја виткаше книгата fëmija e mbështolli librin.