виулица

виулица sh. виулици f. 1. shtrëngatë; stuhi; furtunë. 2. tufan. 3. fërfëllizë, stuhi me borë të imët.