влажен

влаж/ен, -на, -но mb. i lagët, i lagësht; i vlagët; i njomë, i qullët: влажна земја tokë e lagët (vlagët).