внимава

внимава impf. kujdesem; bëj diçka (me vëmendje të përqendruar): внимава на своето здравје kujdeset për shëndetin e tij.