возбуди

возбуди pf. возбудува impf. 1. shqetësoj; thek. 2. fig. trondis (dikë shpirtërisht): ме возбуди нејзиниот глас më shqetësoi zëri i saj.