волонтер

волонтер sh. волонтери m. voluntar (punëtor vullnetar, ai që punon pa pagë): работам како волонтер punoj si voluntar (vullnetar).