волја

волја f. vullnet: добра волја vullnet i mirë; божја волја dëshirë (vullnet, urdhër) e zotit.