врв

врв sh. врвови m. majë (pjesa më e lartë e diçkaje): планински врв majë mali.