врне

врне impf. bie: врне дожд, снег или град bie shi, dëborë ose breshër: *ако не врне, ќе капне në mos rrjedhtë, do të pikojë.