вртелешка

вртелешка sh. вртелешки f. verrle, fruljetë (lodër e drunjtë që rrotullohet), ringishpil.