врши1

врши1 impf. shij (drithin në lëmë): во недела ќе почнеме да вршиме të dielën do të fillojmë të shijmë.