вторник

вторник sh. вторници m. e martë: секој вторник çdo të martë; во вторникот të martën.