вторпат

вторпат ndajf. për herën e dytë, për së dyti: по вторпат ти кажувам po të tregoj për herë të dytë.