вџаши

вџаши (се) pf. вџашува (се) impf. tmerrohem: се вџашив од земјотресот u tmerrova nga tërmeti.