гибне

гибне pf. гибнува impf. 1. trazoj; ngacmoj: гибни го за она вчера ngacmoje për atë që ndodhi dje. 2. prek.