глетка

глетка sh. глетки f. pamje, panoramë: тоа беше убава глетка ishte një pamje e bukur.