горен

гор/ен, -на, -но mb. i sipërm: тој живее на горниот кат ai jeton në katin e sipërm.