горештина

горештина sh. горештини f. nxehtësi; vapë: летна горештина vapa e verës.