гради

гради impf. I ndërtoj; ndreq: ѕида (гради) куќа ndërton shtëpi. II се гради ndërtohet, zhvillohet, formohet.