гранка

гранка sh. гранки f. 1. degë, rremb: сува гранка degë e thatë. 2. lëmë, sektor, fushë: научна гранка degë shkencore.