граѓанин

граѓанин sh. граѓани m. qytetar, banor i një shteti: почесен граѓанин qy­tetar nderi.