грд

грд, -а, -о mb. 1. i shëmtuar: грд човек njeri i shëmtuar. 2. i keq: вчера слушнав една грда вест dje dëgjova një lajm të keq.