гробница

гробница sh. гробници f. varrezë: семејна гробница varrezë familjare.