далновод

далновод sh. далноводи m. largpërçues: жици на далноводот tela të largpërçuesit.