дарежлив

дарежлив, -а,mb. 1. dorëdhënës; dorëlirë: дарежлив селанец fshatar dorëlirë. 2. fig. pjellor: дарежлива земја tokë pjellore.